Şeref Hanım Divanı’ndaki Gazellerde Meşhur Âşıklar Üzerinden Kadın Dili İncelemesi

Divan şiiri âşık-şair (erkek) ve âşığın nesnesi, yani mâşuk (kadın vb.) temsilleri üzerinden bir erkek şiiri olarak konumlandırılmıştır. Bununla beraber imparatorluğun her yönden büyümesiyle, şiir özelinde sanatın kadınların meclislerine de girdiği yahut kadınların şiir meclislerine dahil olduğu tarihî kaynaklar aracılığıyla görülmektedir.
Bu çalışmada, eril bir dille yazıldığı kabul edilegelmiş divan şiirinin, cinsiyetli dili sorgulanmış ve bu ön kabulün tutarlılığı tartışma konusu edilmiştir. Bu bağlamda, on dokuzuncu yüzyılın en başarılı kadın şairlerinden biri olarak kabul edilen Şeref Hanım özelinde, Divan edebiyatı dairesinde kadın dilini inşa etmenin imkânlarını araştırılacaktır. Şeref Hanım’ın gazellerinde hangi meşhur âşıklar zikredilmiştir tespit edilerek bu âşıkların bir kadın şair olarak Şeref Hanım’da ne gibi yansımaları olduğu irdelenecektir. … More Şeref Hanım Divanı’ndaki Gazellerde Meşhur Âşıklar Üzerinden Kadın Dili İncelemesi

Kırk Beş Mektup

Ateşböcekleri neden karanlığımı hatırlatmakta ısrarlılar?
Hâlbuki bir şiir yeterdi ışıtmaya gözlerini
Turgut yahut Cemâl’den.
Biri var diyeler, biri senin için.
Gök gibi orada, görülmeyi bilmiyor, öğrenmemiş göğün altında her şey bozulurken
Nasıl baktın, nasıl nasıl nasıl
Ateşböcekleri mi gece mi gülüşerek tavaf eden karanlığımı. … More Kırk Beş Mektup

Lale Müldür’ün “Pol & Virgine: Yıldız Madalyalı Mektuplar ” Şiirinin Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi

Temelini Postmodernizm ve Yapısökümcülük’ten alan Metinlerarasılık, başta Kristeva olmak üzere Barthes, Riffaterre, Genette gibi birçok dilbilim ve göstergebilimcinin geliştirdiği bir metin çözümleme yöntemidir. Söz konusu yönteme göre her metin, kendinden önce üretilmiş metinlerle doğal bir bağ kurmaktadır; bu doğrultuda bir metnin okuyucusu kadar anlamı vardır ve her okuma, okuyanın bilgi birikimine ve okuma sürecine bağlı olarak değişebilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, 1980 sonrası Türk şiirinde kendine has bir yer açan Lâle Müldür’ün Buhurumeryem isimli şiir kitabında yer alan “Pol & Virginie: Madalyalı Mektuplar” isimli şiiri metinlerarasılık yöntemi açısından incelemektir. Şiire ismini verdiği düşünülen Bernardin de Saint Pierre’in Paul et Virginie isimli romantik romanıyla ilişkisi bu makale kapsamında incelenecek olup şiirde geçen diğer kavramların göndermede bulunduğu metinler de söz konusu irdelemeye dahil edilecektir. … More Lale Müldür’ün “Pol & Virgine: Yıldız Madalyalı Mektuplar ” Şiirinin Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi